W maszynie drukarskiej ManRoland 300 uszkodzeniu uległ wyświetlacz na którym możemy obserwować wiele potrzebnych parametrów, drukować się da ale komfort pracy nieco gorszy. Uszkodzony moduł sterujący wyświetlaczem został naprawiony.