Kolejny klient oczekuje już na ekspresową przesyłkę z naprawionym wyświetlacze i pulpitem membranowym koparki Liebherr. Szybko i profesjonalnie naprawiamy układy elektroniczne, pneumatyczne i mechaniczne. Również w tym wypadku szybka diagnoza i skuteczna naprawa skutkuje że maszyna klienta szybko wróci do pracy.