Systemy PLC

Systemy PLC, czyli programowalne sterowniki logiczne to uniwersalne urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzeń technologicznych. PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci odpowiedniego algorytmu wpływającego na działanie urządzenia. System PLC charakteryzują się cyklicznym obiegiem pamięci programu.

Algorytm jest zapisywany w przeznaczonym dla sterownika języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.

Podstawową zasadą pracy sterowników jest praca cykliczna, w której sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Na początku każdego cyklu program odczytuje „obraz” stanu wejść sterownika i zapisuje ich stany (obraz wejść procesu). Po wykonaniu wszystkich rozkazów i określeniu (wyliczeniu) aktualnego dla danej sytuacji stanu wyjść, sterownik wpisuje stany wyjść do pamięci będącej obrazem wyjść procesu a system operacyjny wysterowuje odpowiednie wyjścia sterujące elementami wykonawczymi. Tak więc wszystkie połączenia sygnałowe spotykają się w układach (modułach) wejściowych sterownika, a program śledzi ich obraz i reaguje zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu.

Cykl pracy sterownika można zapisać krokowo:

 1. autodiagnostyka
 2. odczyt wejść
 3. wykonanie programu
 4. zadania komunikacyjne
 5. ustawienia wyjść.

Firmy produkujące sterowniki programowalne dostarczają zwykle wraz z nimi środowisko programistyczne, pozwalające pisać aplikacje w jednym lub kilku językach programowania. Języki te są zwykle mniej lub bardziej dokładną implementacją zaleceń normy IEC 61131-3, która to norma definiuje następujące warianty:

 • LD (ladder diagram) logika drabinkowa – schemat zbliżony do klasycznego rysunku technicznego elektrycznego
 • FBD (function block diagram) – diagram bloków funkcyjnych, sekwencja linii zawierających bloki funkcyjne
 • ST (structured text) tekst strukturalny – język zbliżony do Pascala
 • IL (instruction list) lista instrukcji – rodzaj asemblera
 • SFC (sequential function chart) sekwencyjny ciąg bloków – sekwencja bloków programowych z warunkami przejścia.

Środowiska do programowania PLC są albo produktem firm wytwarzających sterowniki albo też niezależnych firm informatycznych.

Sterowniki PLC składają się z:

 • jednostki centralnej (CPU)
 • bloków wejść cyfrowych
 • bloków wejść analogowych
 • bloków komunikacyjnych
 • bloków wyjść cyfrowych
 • bloków wyjść analogowych
 • bloków specjalnych
 • pamięci ROM, PROM, EPROM, EEPROM

Nasza firma wykonuje kompleksowe naprawy systemów PLC, w tym usługi programowania. Dzięki mobilnemu zespołowi serwisantów nasz serwis może pojawić się u klienta i dokonać diagnozy lub naprawy sterowników w dowolnym miejscu. W przypadku bardziej skomplikowanej naprawy po postawieniu diagnozy dokonujemy wyceny po akceptacji której przeprowadzana jest naprawa.